O NAS

Vizija in poslanstvo

Naša vizija v University Business Club-u (UBC) je postati vodilni poslovni klub za mlade v Sloveniji, ki spodbuja trajnostno povezovanje med mladimi in poslovnim svetom. Želimo ustvariti inovativno okolje izobraževanja, mreženja in kariernega razvoja, ki omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj ter oblikuje trajne povezave z vodilnimi podjetji.

Naše poslanstvo v University Business Club-u (UBC) je zagotavljanje dinamičnega okolja, kjer se mladi lahko razvijajo, učijo in povezujejo. Skozi raznolike dejavnosti, kot so delovni vikendi, predavanja, inovativni projekti ter sodelovanje s podjetji, želimo mladim omogočiti pridobivanje znanj, veščin in izkušenj, ki jim bodo koristile v njihovem vsakdanjem in poklicnem življenju. S svojim delovanjem si prizadevamo oblikovati perspektivne in zavzete posameznike, ki bodo prispevali k trajnostni rasti družbe in poslovnega sveta.

Cilj in namen UBC

UBC (University Business Club) je sestavljen iz štirih stebrov: Human Resources (HR), Sales, Marketing in Event Management (EM).

Skupaj gradimo mrežo stikov, razvijamo svoje sposobnosti in ustvarjamo nove priložnosti za prihodnost. Svoje znanje uporabimo v praksi in s tem pridobivamo neprecenljive izkušnje, ki pridejo še kako prav v karieri po študiju.

Dodana vrednost študija

Vsem preteklim, trenutnim in bodočim članom želimo omogočiti visoko stopnjo osebnega razvoja ter rasti preko nadgrajevanja študentskga življenja.

EKIPA UBC

HR

Human Resources (HR) se kot eden izmed štirih stebrov University Buisness Cluba Ljubljana osredotoča na ključne naloge, povezane z upravljanjem človeških virov. To vključuje izvajanje in vodenje včlanitvenih procesov, izbor kandidatov ter urejanje administrativnih zadev ob članstvu. Poleg tega se HR ukvarja z razvojem in upravljanjem članskih virov, vključno z organizacijo delavnic in mentorskih programov ter upravljanjem evidenc o članih. Prav tako se HR posveča reševanju konfliktov in zagotavljanju podpore članom v klubu, s ciljem ustvarjanja pozitivnega delovnega okolja za vse člane kluba.

 

Anja Živec

VODJA HR

Ana Stajnko

VODJA Sales

SALES

Sales deluje na področju pridobivanja potencialnih podjetij, s katerimi želimo sodelovati. Večino našega časa namenjamo iskanju stikov in vzpostavljanju komunikacije z njimi. V tem vidimo odlično priložnost za širjenje naše mreže stikov, ki nam bo v prihodnosti koristila pri iskanju prve zaposlitve ali morda celo pri zaposlitvi v katerem od teh podjetij. Prav tako aktivno sodelujemo s ekipama HR in EM pri organizaciji dogodkov, ki so osredotočeni na pridobivanje sponzorstev. Razumemo, da so stiki in komunikacija ključni pri gradnji uspešnih poslovnih odnosov. Zato se aktivno posvečamo iskanju novih kontaktov, vzpostavljanju in ohranjanju pozitivnih odnosov s podjetji.

 

MARKETING

Marketing v University Business Clubu Ljubljana ima ključno vlogo pri promociji kluba in njegovih dejavnosti. Naš glavni cilj je doseči čim več ljudi in jih informirati o dogodkih ter drugih aktivnostih kluba. Skozi uporabo različnih kanalov, predvsem socialnih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Facebook, skrbimo za konstantno prisotnost kluba ter sodelujemo z drugimi stebri pri promociji dogodkov. Naša ekipa se prilagaja in uporablja nove trende v marketingu, kar članom kluba omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj iz sveta marketinga.

 

Maša Jančar

VODJA Marketing

Petra Blagšič

VODJA Event management

EVENT MANAGEMENT

Steber Event managementa v organizaciji UBC (University Business Club) je odgovoren za načrtovanje, organizacijo in izvedbo dogodkov, ki podpirajo cilje in vizijo kluba. Naša glavna naloga je ustvariti izjemne dogodke, ki omogočajo članom kluba, podjetjem in širši javnosti pridobiti dragocene izkušnje, povezave in znanje na področju poslovnega sveta. Člani EM stebra imajo izrazite kompetence na področju dogodkovnega upravljanja, vključno z načrtovanjem in izvajanjem dogodkov, upravljanjem logistike, trženjem, komunikacijo s strankami, sponzorji in udeleženci ter vodenjem ekip. Prav tako pridobijo temeljno znanje o projektnem vodenju, pogajanjih, finančnem upravljanju dogodkov in analitiki.

 

Predsednika

Nik Jeršin

Matej Turk

Naši partnerji